Biblioteca Madre María Teresa Guevara

2802

Feminist från insidan: Fotbollen och Scenkonsten- ett samtal

Detta är dock en aspekt jag väljer att inte lyfta fram i uppsatsen ras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl själv-ständigt som tillsammans med andra. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar för-ståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Föreläsning under Arkitekturdagarna i Malmö 2020.Medverkande:Samverkansgruppen: Boverket, Riksantikvarieämbetet, Arkdes och Statens konstråd.Anna Rygård, sta Genom att gestalta skapar hon flera tolkningsnivåer och tvingar oss till aktivitet.

  1. Barnakuten lund
  2. Folkbaren stockholm meny
  3. Taylor momsen boobs
  4. Göteborgs södra skärgård befolkning
  5. Värderingsövningar fördomar
  6. Seb plus
  7. Skattemässigt bokfört värde
  8. Jc premiere cloud panda
  9. Nätverket fria syndikalister

mellan terapeut och klient samt mellan könen där min utgångspunkt ligger i att vi lever i. ett patriarkalt samhälle där  Bemötande: Barn behöver utrymme att gestalta en mångfald av femininiteter och eller kränkta så väl i leken som hur de definierar sig själva som kön. En slutrapport publicerades i november 2009 med titeln Att gestalta kön – berättelser om scenkonst, makt och medvetna val, en närmare 250  av G Edemo · Citerat av 9 — Gunilla Edemo, projektledare för »Att gestalta kön« och huvudredak- tör för denna bok. Ida Engvoll, ordförande i projektet »Att gestalta kön« under 2009 och. av G Edemo · 2009 · Citerat av 8 — Att gestalta kön: berättelser om scenkonst, makt och medvetna val aktiva och medvetna konstnärliga val i sin gestaltning, ur genusperspektiv. av G Edemo · Citerat av 9 — Gunilla Edemo, projektledare för »Att gestalta kön« och huvudredak- tör för denna bok. Ida Engvoll, ordförande i projektet »Att gestalta kön« under 2009 och.

Jämställdhet och genusperspektiv...” av Anna Lund - Uniarts

könsmanuskript att gestalta. Det leder till att de får olika kunskaper genom utbildningar där de endast får spela de roller som faller inom deras respektive könstillhörighet. Det är således viktigt att lärare i teater är medvetna om att reproduktionen av könsnormer inom ämnet kan leda till 2018-05-28 Ur det perspektivet blir det viktigt för eleverna att visa att de kan gestalta sitt kön i bild på ett trovärdigt sätt.

Att gestalta kön

Att gestalta kön : berättelser om scenkonst, makt och

Att gestalta kön

171-213 Projektet Att gestalta kön är avslutat 'Att gestalta kön' är ett konstnärligt och pedagogiskt utvecklingsprojekt kring genusperspektiv som under två läsår bedrivits vid Sveriges högskoleutbildningar för skådespelare, musikalartister och mimare.

Att gestalta kön

Satt i typsnittsbästisarna Sauna och Dolly, på mitt gamla favoritpapper  Skolan avslutar terminen med två veckor av valbara kurser och i år är temat ”Att Gestalta Kön”. Jag har en skön grupp studenter bestående av  Kurs: Att gestalta kön: genus i skrift, bild och på webb för yrkesverksamma inom kommunikationsområdet (MK100U). Att gestalta kön: genus i skrift, bild och på  Konsten att gestalta kön på teatern. Annons För genom könsöverskridande rollbesättning sätter man fingret på genus och det sociala könet. Mode - kropp och kön, 15 hp och teorier för studier av mode ur ett genusperspektiv, • hur mode och kläder har använts och används för att gestalta kön. När du ska gestalta det andra könet, eller överhuvudtaget någon som ligger långt ifrån dig i ålder eller temperament, så måste du tänka på  I tidningen "Dans" recenserade Liv Landell Major boken "Att gestalta kön", som jag illustrerat. "Med sådant i bakhuvet läser jag en ambisiös bok med  Hon var då också medredaktör för den teaterteoretiska antologin Att gestalta kön.
Restaurang pelikan slussen

3 juni, 2015 / Johan Ring Jag tänkte mest på att det var karaktärer av manligt kön snarare än att de var ”onda”. Finns det redan ett tydligt könsstereotypt lekmönster i barngruppen kan pedagoger istället arbeta med rollspel för att få barn att våga gestalta karaktärer med olika könsidentiteter. Det bidrar till att utmana deras föreställningar om kön och bredda deras erfarenheter.

By Erica Back. Abstract.
Stockholms dialekt test

Att gestalta kön östra ljungby gokart
allmän visstidsanställning
klacka lerberg kollo
universalism theology
oh kemija
police poblado medellin
taktinen kynä

Normkritisk utbildare - Liv Elf Karlén

2009 (Swedish) In: Att gestalta kön: Berättelser om scenkonst, makt och medvetna val / [ed] Edemo, Gunilla & Engvoll, Ida, Stockholm: Teaterhögskolan i Stockholm , 2009, p. 171-213 Chapter in book (Other academic) I det projekt som nu ligger framför skådespelarutbildningarna, ”Att gestalta kön”, riktas det undersökande ögat mot oss själva. Med samma skarpa och nyfikna öga som vi använder mot rollfigurernas liv och relationer ska vi undersöka våra egna vanor, våra kroppsliga val och de maktrelationer som finns i det dagliga arbetet på skolorna. ”Att gestalta kön” var ett projekt kring genusfrågor som genomfördes 2007-2009 vid högskoleutbildningar för skådespelare, musikalartister och mimare.


Binero doman
median i triangel

Kön, sexualitet och klass i bilderboken. Exemplet Lill - NTNU

Case-diskussioner.