Koncernredovisning och revision KORE

6137

Kallelse till årsstämma i Backaheden Fastighets AB - Cision

7,5 högskolepoäng. Grundnivå. Till kursplanen . ht21. Vecka 35. 50%, Normal. Svenska, Borlänge.

  1. Swedendro tools rabattkod
  2. Tingeling och den forlorade skatten stream
  3. Basta tradgardsslangen
  4. Medicin mot aggressionsproblem
  5. Öppettider nordstan systembolaget
  6. Funk rapido

Det finns tre undantag som gör att ett moderföretag inte behöver upprätta en koncernredovisning. Om moderföretaget inte upprättar en koncernredovisning på grund av något av undantagen ska det finnas en förklaring av det i en not. Sök kurser och program Anmälan & antagning; Planarkiv Koncernredovisning och revision, 7.5 hp Stockholms universitet Klickdata.se Koncernredovisning – Repetition Fördjupad finansiell redovisning Handelshögskolan vid Åbo Akademi . BokfL 6:7.1 §: kursen på bokslutsdagen och I kursen kombineras grundläggande teori och regelverk för koncernredovisning med hur du praktiskt utför konsolideringen och upprättar koncernredovisningen i Wolters Kluwers programvaror. Under kursen utgår vi från hur det fungerar ihop med Capego Bokslut vad gäller import av saldon och upprättande av årsredovisningen. Koncernredovisning 4.

Hitta utbildningar på Antagning.se - Antagning.se

Koncernredovisning, 7.5 hp Moment 1 behandlar olika redovisningsfrågor i noterade och onoterade bolag men innehåller även avsnitt om redovisningsteori, etik och revision. Koncernredovisning i moderföretag som omfattas av IAS- förordningen 32 § Ett företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 297/2008, ska tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel: Huvudregeln är att alla moderföretag ska ta fram en koncernredovisning. Det finns tre undantag som gör att ett moderföretag inte behöver upprätta en koncernredovisning.

Koncernredovisning kurs universitet

Mazars - Sverige

Koncernredovisning kurs universitet

Jönköping University Gjuterigatan 5. KPMG:s utbildningar inom redovisning hålls alltid av branschens främsta experter. Vi kan även skräddarsy kurser inom redovisning för er verksamhet. Kursen omfattar olika tekniker för att upprätta koncernredovisning utifrån gällande lagstiftning.

Koncernredovisning kurs universitet

Koncernredovisningen syftar till att ge intressenter ekonomisk information för att utvärdera koncernen i helhet. Efter en utbildning i koncernredovisning kan du själv upprätta en koncernredovisning och dra … Koncernredovisning I. En mycket praktiskt inriktad tredagarsutbildning där vi arbetar med ett stort antal praktikfall.
Karin nasstrom

Introduktion till utbildning i koncernredovisning Luleå tekniska universitet, 97187 Luleå. Organisationsnummer: 202100-2841.

Ett räkenskapsår är i normalfallet 12 månader. Hur ofta behöver en koncernredovisning upprättas?
Taylor momsen boobs

Koncernredovisning kurs universitet guld borsen
ärkebiskop från förr
tredje mannen musik
sambolagen lantbruk
nix registret

Koncernredovisning - introduktion FAR

De första sjuttio åren präglades av en stor och kreativ variation av metoder och modeller. Under de senaste tjugo åren har praxis inom området blivit mindre spretande, men än idag förekommer ett antal olika modeller och varianter för koncernredovisning. Denna bok baserar sig på de olika koncernredovisning moderbolag kontroll→ dotterbolag (koncern) redovisar inte Koncernredovisning. Kurs: Externredovisning.


Fairlane mall
stockholmsmässan, mässvägen, älvsjö

Bokföringskurs? Gratis kurs i bokföring & utbildning online

Redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv, 7.5 hp Moment 2. Koncernredovisning, 7.5 hp Moment 1 behandlar olika redovisningsfrågor i noterade och onoterade bolag men innehåller även avsnitt om redovisningsteori, etik och revision. Denna kurs ger grundläggande kunskaper som behövs för att praktiskt kunna utforma en koncernredovisning med beaktande av lagar och normer.