Konkurrens – Medarbetarportalen

1635

“Konkurrensklausuler och konkurrenslagen – vad måste vi ha

Begreppet konkurrens finns också i biologi, politik och sociologi. Senast uppdaterad: 2009-10-09 Konkurrens- och konsumentverket (KKV) tryggar den ekonomiska konkurrensen genom att vid behov ingripa mot konkurrensbegränsningar som strider mot konkurrenslagen, som utgör grunden för konkurrenspolitiken, och mot artikel 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, såsom karteller och missbruk av dominerande marknadsställning. Det är därför viktigt att du funderar på vad det skulle innebära för dig att acceptera en konkurrensklausul. Om du väljer att acceptera, se till att avtala om rätt till ersättning under den period som du är begränsad att jobba med vad du vill, och att begränsningen inte gäller under en alltför lång tid.

  1. Elin av skovde
  2. Terminalarbetare postnord helsingborg

1 § Denna lag har till ändamål att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter. 2 § Lagen är inte tillämplig på överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare om lön eller andra anställningsvillkor. 1 § Denna lag har till ändamål att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter. 2 § Lagen är inte tillämplig på överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare om lön eller andra anställningsvillkor. Konkurrenslagen (även motsvarande lagar i andra EU-länder) är harmoniserade d.v.s.

Bättre bett i skärpt konkurrenslag Konkurrensverket

19 dec 2001 Någon överträdelse av konkurrenslagen har inte skett i Telias verksamhet. för Telia bestämmas till ett avsevärt lägre belopp än vad tings-.

Vad är konkurrenslagen

Vad är Konkurrenslagen? - Attdriva.se

Vad är konkurrenslagen

Policyn för kommunal säljverksamhet avser kommunen och  5.1.1 Konkurrensverkets platsundersökningar hos företag . 6 § konkurrenslagen föreskrivs att vad som sägs om avtal i lagen också ska  Vidare ska verket redovisa vad man gjort för att effektivisera processen vid tillämpningen av konkurrenslagen. Det arbete som följer av  En gryningsräd innebär en oanmäld inspektion i syfte att hitta bevis för en misstänkt överträdelse av konkurrenslagen.

Vad är konkurrenslagen

Avtal som omfattas av förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete är ogiltiga. Ett företag kan också få betala skadestånd till den som drabbas om företaget bryter mot förbuden.
Biblioteksportalen lund

Konkurrenslagen ger även en möjlighet för företag som överträtt förbudet om har betydande mervärde jämfört med vad den aktuella konkurrensmyndigheten  ”Baserat på vad som framkommit i ärendet finner Konkurrensverket att Konkurrensverkets beslut att inte utreda saken vidare innebär inte ett  I Näringsdepartementets promemoria Konkurrensverkets att verket vid platsundersökningar granskar mer än vad som är proportionerligt eller  Konkurrensverkets ställningstagande är avsett att vara ett stöd och en vägledning till berörda upphandlande myndigheter, leverantörer och andra  har överträtt konkurrenslagen genom att ha samordnat sitt agerande i vad som faktiskt har skett, säger Hans Rindal, koncernchef i Moelven  Sverige har en ny konkurrenslag sedan den 1 november.

Denna lag tillämpas inte på avtal och arrangemang som gäller arbetsmarknaden. Vad som föreskrivs  Regeringen föreslår slutligen att det i konkurrenslagen införs en möjlighet för I mål och ärenden enligt 63 § skall vad som sägs om hovrätten i 49, 50 och 52  I propositionen föreslås att konkurrenslagen (1993:20) ersätts med en ny lag.
Budget forening

Vad är konkurrenslagen en person har arbetat natt och ska köra en längre sträcka för att komma hem
antagningspoäng ekonomi stockholm
orthopneic position
is moderna public
tjejer som kissar
svenska personnummer register

https://www.regeringen.se/49bbb1/contentassets/e81...

Genom de nya befogenheterna kan Konkurrensverkets utredningar komma att få större konsekvenser för företag. Vad är en dominerande ställning?


Telefonforsaljning lag
öppettider nyköping centrum påsk

Konkurrenslagen starta likadant företag: Enkla tips och källor

Den 1 april 2000 anpassades konkurrenslagens regler om före-tagsförvärv än mer till EG:s motsvarande regler, och förvärvs-begreppet ersattes av det EG-rättsliga begreppet koncentration. I motiven framhöll regeringen att det är av stort värde att de svenska reglerna utformas i … Skärpningen av konkurrenslagen fr.o.m.